PostHeaderIcon O nas

Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL” istnieje od jesieni 1997 roku.

Podstawową formą naszego działania są terapie dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.
Ale obok wsparcia i terapii proponujemy aktywne i twórcze spędzenie wolnego czasu, proponujemy trzeźwy styl życia poprzez sport, rekreację i ruch na świeżym powietrzu. Organizujemy również zabawy abstynenckie, biwaki, wycieczki i pikniki rodzinne. Promujemy aktywne, twórcze formy spędzania wolnego czasu, ukazujemy jak można żyć bez alkoholu i używek. Organizujemy turnieje sportowe w których biorą udział zarówno osoby trzeźwe od wielu lat jak również osoby które dopiero zaczęły trzeźwieć.
Do wspólnej zabawy na boiskach zapraszamy również osoby nie związane bezpośrednio z chorobą alkoholową, są to osoby które chcą z nami na trzeźwo się bawić. Grając w zespole na boisku, uczą się jak w praktyce panować nad nadmiarem emocji i jak współpracować ze sobą aby osiągnąć cel – wygraną.

Organizując imprezy sportowe z udziałem rodzin z problemem alkoholowym, na terenach ogólnie dostępnych, nie odgradzając się od reszty społeczeństwa ukazujemy, że alkoholik jest takim samym człowiekiem jak inni, niczym się nie różni od większości ludzi, a Stowarzyszenia Abstynenckie są po to aby pomagać potrzebującym, aby łączyć a nie dzielić na lepszych i gorszych.
Dzięki takim imprezom ludzie, którzy nadal się boją a jednak potrzebują pomocy, dowiadują się gdzie jej szukać, przyswajają sobie widok alkoholika innego niż panujące nadal stereotypy.

W naszych imprezach sportowych, rekreacyjnych i integracyjnych biorą udział środowiska abstynenckie z różnych miast Polski. Tworzymy więź wśród nich, która owocuje wsparciem, wymianą doświadczeń, nabywaniem nowej wiedzy o formach i sposobach leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.

Jesteśmy członkiem Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego, a Prezes Naszego Stowarzyszenia jest członkiem Zarządu Związku Wojewódzkiego.

W siedzibie Stowarzyszenia organizowane są spotkania integracyjne, grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych, oraz dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Istnieje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Prowadzimy zajęcia zapobiegania nawrotom picia, treningi radzenia ze złością, naukę asertywności.
Nasi członkowie biorą czynny udział w szkoleniach Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich, Związku Łódzkiego oraz bieżących spotkaniach regionalnych innych Stowarzyszeń.
.

Przy Klubie Abstynenta istnieje drużyna piłki nożnej. Od kilku lat jesteśmy koordynatorem rozgrywek Ligi Piłki Nożnej Klubów Abstynenckich woj. łódzkiego, w ramach której organizujemy turnieje w naszym mieście.

Współpracujemy z Urzędem Miasta  i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tomaszowie Mazowieckim, czynnie uczestniczymy w realizowaniu Gminnych Programów Profilaktyki i Uzależnień.

Można żyć inaczej, bez udziału używek.
A przy tym dobrze się bawić.

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym jest własnością
Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.